Kvr rakentaminen: luotettavaa ja laadukasta

Päivämäärä: 8.5.2024
Kategoriat: Yleinen
Kirjoittanut: Johanna Lindholm

Mikä on KVR-urakointi?

KVR tarkoittaa kokonaisvastuurakentamista, jossa yksi urakoitsija vastaa koko rakennusprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä malli tarjoaa asiakkaalle selkeyttä ja helppoutta, sillä kaikki vastuu on yhdellä toimijalla.

Rakennuspalvelu Lindholm on omaksunut tämän toimintamallin, koska se tuo lisäarvoa sekä yritykselle että asiakkaille. KVR-urakointi mahdollistaa projektien tehokkaamman hallinnan ja laadun varmistamisen jokaisessa projektin vaiheessa.

Projektin suunnittelun merkitys

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä vanha sanonta pitää erityisen hyvin paikkansa rakennusalalla. Projektin alkuvaiheen huolellinen suunnittelu ja kartoitus ovat avainasemassa onnistuneen lopputuloksen kannalta.

Rakennuspalvelu Lindholm aloittaa jokaisen projektin kattavalla tarvekartoituksella, jossa selvitetään asiakkaan todelliset tarpeet ja toiveet. Tämä vaihe on perusta, jolle rakennetaan koko projekti.

Rakentamisen laatu ja luotettavuus

Laatu ja luotettavuus ovat kaksi tärkeintä tekijää, jotka erottavat keskivertoa paremmat rakennusyritykset muista. Nämä ovat myös arvoja, joita Rakennuspalvelu Lindholm vaalii jokaisessa projektissaan.

Laadun varmistamiseksi Rakennuspalvelu Lindholm käyttää ainoastaan testattuja materiaaleja ja työskentelee alansa parhaiden ammattilaisten kanssa. Luotettavuus näkyy aikataulujen pitämisessä ja siinä, että Rakennuspalvelu Lindholm tekee sen, minkä lupaa.

Työmaiden siisteys ja turvallisuus

Työmaan siisteys ja turvallisuus ovat Rakennuspalvelu Lindholmille yhtä tärkeitä kuin itse rakentamisen laatu. Siisti työmaa on turvallinen työmaa, ja se myös heijastaa yrityksen ammattimaisuutta.

Rakennuspalvelu Lindholm pitää huolen, että jokainen työmaa noudattaa tiukimpia turvallisuusstandardeja ja että työmaa pysyy järjestyksessä koko projektin ajan.

Ympäristövastuu rakentamisessa

Ympäristövastuu on nykypäivän rakentamisessa entistä tärkeämpi tekijä. Rakennuspalvelu Lindholm ottaa ympäristön huomioon kaikessa toiminnassaan.

Rakennuspalvelu Lindholm käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja ja menetelmiä aina kun mahdollista, ja pyrkii minimoimaan rakentamisen ympäristövaikutukset.

Asiakastyytyväisyys ja palaute

Asiakastyytyväisyys on Rakennuspalvelu Lindholmille ensiarvoisen tärkeää. Se on mittari, jolla yritys arvioi omaa työtään ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Rakennuspalvelu Lindholm kuuntelee aktiivisesti asiakkaidensa palautetta ja pyrkii aina ylittämään heidän odotuksensa. Tyytyväinen asiakas on paras suosittelija, ja suurin osa uusista projekteista tulee juuri asiakassuosittelujen kautta.

Pitkäaikaiset kumppanuus ja luottamus

Luottamus on kaiken A ja O rakennusalalla. Pitkäaikaiset kumppanuudet asiakkaiden ja toimittajien kanssa rakentuvat vuosien varrella luottamuksen myötä. Rakennuspalvelu Lindholmilla on ilo työskennellä monien pitkäaikaisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotka arvostavat yrityksen sitoutumista laatuun ja luotettavuuteen.

KIINNOSTUITKO?

Soita tai lähetä sähköpostia niin kerromme lisää.

Mikko Lindholm

044 533 2661

mikko.lindholm@rp-lindholm.fi

Johanna Lindholm

Toimisto

044 533 2662

johanna.lindholm@rp-lindholm.fi

Juha-Matti Suonpää

Työnjohtaja

044 533 2663

j-m.suonpaa@rp-lindholm.fi

Rakennuspalvelu Lindholm Oy on saanut korkean AA-luottoluokituksen jo vuodesta 2010.